Urakka järjestykseen

Hoidamme rakennusurakoiden ja kunnossapitourakoiden talous- ja laatuasioita järjestelmällisesti ja osaavasti. Meille ovat tuttuja YSEt ja ISOt; Lean Production ja Visual Planning; aikataulu, budjetti ja laatu.

Tarjouslaskenta

Kokoamme kilpailukykyisiä tarjouksia teidän puolestanne. Teemme avoimen kustannuslaskelman ja kilpailukykyiset, yrityksenne vahvuuksiin perustuvat laatudokumentit. Tarvittaessa kokoamme tarjouksen valmiiksi asti ja vaikka viemme perille.

Urakan talous

Hoidamme urakan taloustehtävät: määrähallinnan, laskutuksen ja kustannusten hallinnan. Teemme hankintoja ja valvomme aliurakoita.

Urakan laatu

Laadimme urakan laatusuunnitelmat. Kokoamme laatudokumentit ja laadimme raportit.

Työnsuunnittelu ja aikataulut

Käytämme sekä perinteisiä jana-aikatauluihin ja paikka-aikakaavioihin perustuvia menetelmiä, että myös uudempia Visual Planneriin tai Last Planneriin perustuvia menetelmiä.

Tilaajayhteydet

Toimimme urakoitsija/tilaaja rajapinnassa neuvottelu- ja kirjeenvaihtotilanteissa. Mahdolliset ristiriitatilanteetkaan eivät pelota.

Urakan johtaminen

Otamme tarvittaessa vastuun koko urakan läpiviennistä, luotettavasti ja laajalla näkemyksellä.